người từng là Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Bush trước đây

TULAR:
” Từ một sinh viên đại học 20 tuổi nhảy vào phong trào lao động đến một căn gác xép ở Cheonggyecheon

và hệ thống đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên đã tiếp tục trong 60 năm

TULAR:
sự ổn định này đóng vai trò là hàng rào cho sự phát triển kinh tế và dân chủ hóa chính trị của Hàn Quốc trong nước

người kêu gọi “thực hiện dân chủ hóa kinh tế” hay “mở rộng phúc lợi

TULAR:
nhà nước phúc lợi và ước mơ cá nhân thì không thể đạt được dân chủ hóa kinh tế

có thể nói Stalin đã đưa ra nhận định rằng việc tiến hành chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên là được

TULAR:
tôi sẽ cống hiến hết mình trên con đường nhảy vọt để trở thành một quốc gia tiên tiến

anh ấy nói: “Chỉ nghĩ đến việc học cũng khiến bạn cảm thấy nặng nề và căng thẳng

TULAR:
Tôi đang cố gắng đến Hàn Quốc thậm chí bằng cách hối lộ